ru
en

DARBĪBAS PAMATPRINCIPI

Sertifikācijas centrs “Baltsert” savu darbību īsteno, balstoties uz principiem, kas veicina pasūtītāja uzticību, kā arī pēc iespējas ērtāku pasūtītāja un sertifikācijas centra savstarpējo sadarbību.

 

 • Pakalpojumu īstenošana nediskriminējošā veidā bez finansiāliem vai cita veida ierobežojumiem jebkuram pasūtītājam
 • Vienotas prasības visiem pasūtītājiem
 • Informācijas konfidencialitātes ievērošana
 • Personāla neietekmējamības, komerciālās un finansiālās neatkarības nodrošināšana
 • Interešu konfliktu pārvaldība, sertifikācijas darbību objektivitātes nodrošināšana
 • Personāla profesionālisms un kompetence, kas nodrošina darba kvalitāti
 • Augsts atbildības līmenis
 • Individuāla pieeja katram pasūtītājam
 • Sarežģītu un nestandarta jautājumu risināšana
 • Spēja reaģēt uz sūdzībām un apelācijām
 • Sadarbība ar valsts institūcijām