ru
en

ATBILSTĪBAS ZĪMES (LOGO) IZMANTOŠANA

Sia sertifikācijas centrs „Baltsert” atbilstības zīmes  (logo) izmantošanas nosacījumi

 

  1. SIA sertifikācijas centra „Baltsert” atbilstības zīme (logo) apliecina, ka attiecīgais produkts, process vai pārvaldības sistēma ir sertificēta sertifikācijas centrā „Baltsert” un tas atbilst noteiktajām prasībām.
  2. Atbilstības zīmi vai atsauci uz sertifikāciju drīkst izmantot tikai tad, ja sertificētais produkts / process vai pārvaldības sistēma pilnībā atbilst sertifikācijas prasībām.
  3. Piešķirot sertifikāciju konkrētam produktam vai produktam kopā ar ražošanas procesa novērtēšanu, sertifikācijas centrs „Baltsert” piešķir Pasūtītājam tiesības izmantot „Baltsert” atbilstības zīmi (logo) sertificētās produkcijas marķējumā vai atsauci uz piešķirto sertifikāciju masu informācijas līdzekļos, piemēram, reklāmas materiālos, informatīvos materiālos utml.
  4. Piešķirot sertifikāciju pārvaldības sistēmai noteiktā jomā, sertifikācijas centrs „Baltsert” piešķir Pasūtītājam tiesības izmantot „Baltsert” atbilstības zīmi (logo) vai atsauci uz piešķirto sertifikāciju masu informācijas līdzekļos, piemēram, reklāmas materiālos, informatīvos materiālos utml.
  5. Ja Pasūtītājam sertifikācijas centrā ir piešķirta sertifikācija uz pārvaldības sistēmu (bez produkta sertifikācijas), atbilstības zīmi nedrīkst izmantot produkta marķējumā vai uz produkta iepakojuma.
  6. Atbilstības zīmes lietošana vai atsauce uz sertifikāciju nedrīkst maldināt:

-          to drīkst izmantot tikai piešķirtās sertifikācijas laikā,

-          to drīkst attiecināt tikai uz sertificēto jomu (produktu / procesu vai pārvaldības sistēmu).

  1. Beidzoties piešķirtās sertifikācijas termiņam, sertifikācijas jomas sašaurināšanas, piešķirtās sertifikācijas anulēšanas vai apturēšanas gadījumā Pasūtītājs nekavējoties pārtrauc atbilstības zīmes izmantošanu produkcijas marķējumā un /vai atsauces sniegšanu uz sertifikāciju jebkurā informatīvā materiālā.
  2.  Pasūtītājs atbilstības zīmi vai atsauci uz sertifikāciju nedrīkst izmantot tādā veidā, kas rada neuzticēšanos sertifikācijas centram.
  3. Ja netiek pildīti atbilstības zīmes izmantošanas nosacījumi, sertifikācijas centram ir tiesības anulēt piešķirto sertifikāciju.
  4. „Baltsert” logo drīkst lietot, ievērojot noteiktās proporcijas, krāsas, formu un izmērus (sk. zemāk). Minimālajam „Baltsert” logo izmēram jābūt ne mazākam par 0.5 cm diametrā. „Baltsert” logo atveidošanai jāizmanto sudrabaini pelēka, tumši vai gaiši pelēka vai melna krāsa.