ru
en

SERTIFIKĀCIJA

 Sertifikācijas centrs “Baltsert” darbojas kopš 1995.gada un piedāvā savus pakalpojumus sertifikācijas (atbilstības novērtēšanas) jomā gan Latvijas tirgū, gan starptautiskajā tirgū.

 

 Sertifikācija – tā ir produkta, procesa vai sistēmas atbilstības novērtēšanas procedūra, kuru īsteno neatkarīga, kompetenta trešās puses institūcija, t.i., sertifikāciju veic no ražotāja, pārdevēja vai patērētāja neatkarīga institūcija, kurai ir piešķirta akreditācija (kompetences apliecinājums) attiecīgajā jomā.

 Tirgus attīstības un uzņēmējdarbības paplašināšanās apstākļos sertifikācija ir kļuvusi par vienu no efektīvākajiem veidiem,  kā pasargāt patērētāju no cilvēka veselībai bīstamas produkcijas. Bez tam, tā palīdz patērētājam apzināties savas tiesības piedāvājamo pakalpojumu tirgū.

 Sertifikāts, kuru sertifikācijas procedūras īstenošanas rezultātā izsniedz neatkarīga, akreditēta institūcija, ir visticamākais apliecinājums produkta, procesa vai sistēmas atbilstībai attiecīgo normatīvo dokumentu prasībām.

 Sertifikācijas centrs “Baltsert” izsniedz starptautiski atzītus atbilstības sertifikātus un EK tipa pārbaudes sertifikātus (rotaļlietu novērtēšanas jomā).

 Sertifikācijas centrā tiek uzturēts un pastāvīgi atjaunots piešķirto, apturēto vai anulēto sertifikāciju reģistrs. Pēc pieprasījuma saņemšanas sertifikācijas centra darbinieki, ievērojot prasības attiecībā uz vispārpieejamo informāciju, sniedz ziņas par sertifikātu darbību.