ru
en

DARBĪBAS SFĒRA

Darbības sfēra

 

      Produktu, procesu un sistēmu atbilstības novērtēšana (sertifikācija) gan reglamentētajā, gan nereglamentētajā sfērā

      Atbilstības novērtēšana uz atbilstību LR, Eiropas un / vai starptautisko normatīvo dokumentu prasībām šādā sfērā:

 

Akreditētā sfēra

 •  PRODUKTU sertifikācija:                                                                                                                                                                                           
 1.  dabīgais minerālūdens                                                                                                                                                                                        
 2.  avota ūdens                                                                                                                                                                                                             
 3.  bezalkoholiskie dzērieni                                                                                                                                                                        
 4.  Materiāli un priekšmeti, kas nonāk saskarē ar pārtikas produktiem                                                                                                          
 5.  Rotaļlietas (EK tipa pārbaude)

 

 • PĀRTIKAS PRODUKTU RAŽOŠANAS PROCESA sertifikācija, t.sk.:
 1.   dzērienu ražošanas process (t.sk. dabīgais minerālūdens, avota ūdens, dzeramais ūdens  u.c.)                                               
 2.   uztura bagātinātāju ražošanas process

 

Uz atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr.852/2004 (29.04.2004) par pārtikas produktu higiēnu (HACCP pamatprincipi)

 

 • PĀRTIKAS DROŠĪBAS PĀRVALDĪBAS SISTĒMU novērtēšana

uz atbilstību LVS EN ISO 22000:2018 „Pārtikas drošības pārvaldības sistēmas. Prasības jebkurai pārtikas aprites ķēdes organizācijai (ISO 22000:2018)” kategorijā:

 

K     (Bio) ķīmijas ražošana (saskaņā ar LVS ISO/TS 22003:2014)

 

 

Neakreditētā sfēra

 • PRODUKTU sertifikācija

 

 • PĀRTIKAS DROŠĪBAS PĀRVALDĪBAS SISTĒMU novērtēšana

uz atbilstību LVS EN ISO 22000:2018 „Pārtikas drošības pārvaldības sistēmas. Prasības jebkurai pārtikas aprites ķēdes organizācijai (ISO 22000:2018)”  šādās kategorijās (saskaņā ar LVS ISO/TS 22003:2014):

 

C  Pārtikas produktu ražošana

D  Dzīvnieku barības ražošana

E  Sabiedriskā ēdināšana

F  Izplatīšana

G  Transporta un uzglabāšanas pakalpojumu sniegšana

H  Pakalpojumi (ūdens apgāde, kaitēkļu apkarošana, tīrīšanas pakalpojumi, atkritumu

     likvidēšana)

I  Pārtikas iepakojuma un iepakojuma materiālu ražošana

 

 • Kvalitātes pārvaldības sistēmu novērtēšana uz atbilstību LVS EN ISO 9001:2015 “Kvalitātes pārvaldības sistēmas. Prasības (ISO 9001:2015)”
 • KOSMĒTIKAS LĪDZEKĻU LABAS RAŽOŠANAS PRAKSES novērtēšana

uz atbilstību LVS EN ISO 22716:2008 “Kosmētika. Laba ražošanas prakse (GMP). Labas ražošanas prakses vadlīnijas (ISO 22716:2007)”.