ru
en

SADARBĪBA AR PASŪTĪTĀJU

Atbilstības novērtēšana tiek veikta saskaņā ar izstrādātām sertifikācijas procedūrām un atbilstoši LR un/vai starptautisko normatīvo dokumentu prasībām.

Uz visiem ar sertifikācijas procedūru saistītajiem jautājumiem (t.sk. iesnieguma aizpildīšanas kārtība, nepieciešamās dokumentācijas uzskaitījums, Pasūtītāja tiesības un pienākumi, sertifikācijas pakalpojumu izmaksas) Pasūtītajam atbildēs sertifikācijas centra eksperti pa tālruni +371 65422606 vai e-pastu office@baltsert.lv; baltsert@baltsert.lv