ru
en

AKREDITĀCIJA

Sertifikācijas centrs “Baltsert” ietilpst Latvijas sertifikācijas un inspekcijas sistēmā, kuru ir atzinusi Eiropas Akreditācijas Kooperācija (EA). Tas nozīmē, ka sertifikācijas centrā “Baltsert” izsniegtie sertifikāti tiek atzīti starptautiskā līmenī.

 

Sertifikācijas centru “Baltsert” ir akreditējis Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs LATAK uz atbilstību šādiem standartiem:

 

  • LVS EN ISO/IEC 17065:2013 „Atbilstības novērtēšana. Prasības institūcijām, kas sertificē produktus, procesus un pakalpojumus”

 

  • LVS EN ISO/IEC 17021-1:2015 „Atbilstības novērtēšana. Prasības institūcijām, kas nodrošina pārvaldības sistēmu auditu un sertifikāciju. 1.daļa: Prasības (ISO/IEC 17021-1:2015)”

    ,

LVS ISO/TS 22003:2014 „Pārtikas drošuma pārvaldības sistēmas. Prasības institūcijām, kuras veic pārtikas drošuma pārvaldības sistēmu auditu un sertifikāciju (ISO/TS 22003:2013)

 

Sertifikācijas centrs “Baltsert” ir Eiropas Komisijas notificēta institūcija (notifikācijas numurs -1529).