ru
en

SERTIFIKĀCIJAS CENTRA FUNKCIJAS

 1. Organizēt un veikt zemāk uzskaitīto produktu grupu sertifikāciju:
 • Pārtikas produkti, t.sk. dabīgais minerālūdens, avota ūdens, dzeramais ūdens
 • Kosmētikas līdzekļi
 • Materiāli un priekšmeti, kas nonāk saskarē ar pārtikas produktiem
 • Rotaļlietas

 

 1. Organizēt un veikt ražošanas procesa sertifikāciju šādā jomā:
 • Pārtikas produktu, t.sk. dabīgā minerālūdens ražošanas process
 • Kosmētikas līdzekļu ražošanas process
 • Rotaļlietu ražošanas process
 • Materiālu un priekšmetu, kas nonāk saskarē ar pārtikas produktiem, ražošanas process

 

 1. Organizēt un veikt pārtikas drošības pārvaldības sistēmas sertifikāciju.

 

 1. Organizēt un veikt kvalitātes pārvaldības sistēmas sertifikāciju.

 

 1. Organizēt un veikt kosmētikas līdzekļu labas ražošanas prakses sertifikāciju.

 

 1. Īstenot starpnieciskos pakalpojumus dabīgā minerālūdens izplatīšanas atļaujas saņemšanai ES un EEZ valstīs.

 

 1. Veikt kosmētikas līdzekļu drošuma novērtēšanu.

 

 1. Organizēt un vadīt personāla apmācību visā norādītajā sfērā.